Logo grenskoerier.nl
Commissaris Wim van de Donk en burgemeester Roland van Kessel met medewerkers en asielzoekers
Commissaris Wim van de Donk en burgemeester Roland van Kessel met medewerkers en asielzoekers (Foto: Gonnie Feijen)

Laatste werkbezoek commissaris aan AZC

Maatregelen tegen overlastgevers werpen vruchten af


Voor Commissaris van de Koning Wim van de Donk was het zijn laatste werkbezoek aan Cranendonck. Eind van het jaar neemt hij afscheid. Hij koos voor een bezoek aan het AZC. Enerzijds vanwege de problematiek met een kleine groep asielzoekers uit veilige landen. Maar vooral om te zien hoe constructief er gewerkt wordt op het AZC door medewerkers, vrijwilligers en niet in het minst door de bewoners van het AZC zelf.

(door Riny van Gerven)

Wat de zogenaamde veiligelanders betreft was hij zeer positief over de maatregelen die de laatste tijd genomen zijn en die hun vruchten af lijken te werpen. Dat laatste werd bevestigd door burgemeester Roland van Kessel: 'De laatste keer dat we in Maarheeze gingen informeren werden we door de winkeliers getrakteerd op gebak.'

Het belangrijkste doel van het bezoek van Van de Donk was echter om eens kennis te nemen van de andere kant van het verhaal: de 1200 asielzoekers die momenteel in het AZC verblijven. Tijdens een rondleiding werd dan ook duidelijk dat integratie en met name participatie een grote rol spelen in het AZC. 'We proberen de kwaliteiten van alle bewoners te benutten,' aldus een woordvoerster.

Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat er in het AZC aandacht is voor allerlei talenten. Er wordt gesport, muziek gemaakt en er is aandacht voor creativiteit. Bewoners zijn betrokken bij elkaar en nemen zelf initiatieven. Zo is er een kinderopvang die gerund wordt door vrouwen van het AZC en ook het schoonmaken van o.a. de keukens gebeurt door de bewoners zelf. In die kinderopvang werd commissaris Van de Donk trouwens heel spontaan ontvangen door en klein Afrikaans meisje dat hem enthousiast bestormde met haar speelgoed.

Er wordt op allerlei manieren verbinding gezocht met de buitenwereld. Een paar Afrikaanse mannen laat met trots weten dat ze mee hebben gebouwd aan een carnavalswagen. Ook komt er een reizende tentoonstelling met foto's en ander werk van asielzoekers. Die begint in het AZC maar zal ook op diverse andere plaatsen in de regio te zien zijn.

De toekomstplannen van het COA voor het AZC-Cranendonck komen uiteraard ook aan de orde. Cranendonck kan maximaal 1500 asielzoekers opvangen en is daarmee een van de grootste locaties van ons land. Het COA is dan ook bereid om hier met het oog op de toekomst in te investeren. Om te beginnen wil men op deze locatie alle instanties die betrokken zijn bij de asielprocedure (zoals COA, IND enzovoort) onder een dak brengen.

Men wil ook investeren in het groot onderhoud van de gebouwen en het terrein. Daarvoor heeft men met het oog op de toekomst een plan gemaakt dat uit drie varianten bestaat. Bij een grote instroom van asielzoekers wordt het grootste deel van het terrein operationeel gemaakt. Mindert de instroom dan wordt een deel daarvan weer afgesloten en zijn er maar een beperkt aantal asielzoekers dan wordt ook daaraan het gebied aangepast.

Commissaris Wim van de Donk wees nog wel even op het belang van samenwerking met plaatselijke ondernemers wanneer de renovatie begint. Iets waarmee het COA beloofde rekening te houden. Zij denken in 2024 klaar te zijn met deze plannen.

De commissaris gaf tenslotte aan dat hij veel aandacht heeft voor de problemen die een aantal asielzoekers veroorzaken. Maar dat, zo stelde hij, is een kleine minderheid en er worden passende maatregelen genomen: 'We zijn er voor de mensen die het werkelijk nodig hebben.' Hij vertelde het verhaal van een jonge vrouw uit Pakistan die in haar eigen land een succesvol bankier was: 'Er komen veel hoogopgeleide mensen en we hebben in Brabant best veel handjes nodig.'

Hij besloot met de opmerking dat hij erg optimistisch gestemd was na dit bezoek.

Meer berichten
 

Vacatures

Monteur

Nederweert

Magazijn medewerker

Nederweert

Kraanmachinist

Weert