Logo grenskoerier.nl
Boeren en waterschap investeren in extra stuwtjes om droogte tegen te gaan
Boeren en waterschap investeren in extra stuwtjes om droogte tegen te gaan (Foto: )

Oproep om water vast te houden; Laag grondwaterpeil blijft zorgen baren

Voor het derde jaar op rij heeft het onderwerp droogte en vooral de grondwatervoorraad de volle aandacht van Waterschap De Dommel. Want ondanks de regen die deze maanden valt, blijft de lage grondwaterstand zorgen baren. Op sommige plekken is nog jaren extra regen nodig om het grondwater aan te vullen. Zo groot is het watertekort onder de grond.


Stuwen hoog: sparen voor de zomer
Het waterschap houdt de stuwen nog steeds zo hoog mogelijk om alle regen die valt, vast te houden. Zo nat mogelijk de winter uit, is het doel. Water sparen voor drogere tijden en de kans op onttrekkingsverboden verkleinen. Agrariërs en andere grondeigenaren kunnen helpen door het water zo lang mogelijk in hun sloten te houden, zodat het in de grond kan zakken. Boeren werken ook mee door later het land op te gaan voor grondbewerking of bemesting.

Actie mét boeren
Het waterschap biedt agrarisch ondernemers de mogelijkheid om samen te investeren in een zelf te bedienen stuw. Deze actie leverde vorig jaar 64 extra 'schotbalkstuwen' op, vooral bij boeren op de hoge en droge zandgronden. Agrariërs kunnen zich hiervoor nog altijd aanmelden bij het waterschap. Dit is één van de maatregelen van het waterschap tegen droogte.

300 mm regentekort
Vooral het hoger gelegen gebied onder de lijn Tilburg - Eindhoven kampt met droogte. Het regentekort van de afgelopen 2 jaar is zo'n 300-350 mm. Ter vergelijking: gemiddeld valt er per jaar in totaal 750 mm regen. In de droge en warme jaren 2018 én 2019 verdampte er netto meer water dan er aan regen viel. Normaal gesproken vult de najaars- en winterregen het grondwater weer aan.
In de beekdalen boven de lijn Tilburg - Eindhoven is de grondwatersituatie minder nijpend. Daar zit het grondwater dichter onder het maaiveld.

Vacatures