Logo grenskoerier.nl
Pastoor Verbakel, eerste pastoor van Budel-Schoot, 1917-1946
Pastoor Verbakel, eerste pastoor van Budel-Schoot, 1917-1946 (Foto: collectie Heemkundekring)

Ken je Heem

Een rubriek van Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck' waarin aandacht wordt besteed aan de mensen, objecten en verhalen


Antonius Verbakel werd geboren op 15 mei 1874 te Beek en Donk en priester gewijd in 1903.

Budel-Schoot had vanaf 1908 weliswaar een eigen kerkje, maar was nog geen zelfstandige parochie en viel onder de parochie O.L.V. Visitatie te Budel. Op zon- en feestdagen, op eerste vrijdagen in mei en alle werkdagen in oktober werd hier de H. Mis opgedragen door de tweede kapelaan van Budel (tot 1917 was dat kapelaan Dekkers).

Per 22 juni 1917 werd Budel-Schoot een zelfstandige parochie met als pastoor Antonius Verbakel. Als naam voor de parochie werd gekozen voor O.L. Vrouw Visitatie, naar de moederkerk in Budel. Pastoor Verbakel had nog geen pastorie maar ging voorlopig in pension bij de familie Vogels-Deeben (Pater Ullingsstraat 9). Op 24 juli 1918 betrok hij een eigen huis, later bewoond door de familie W. Kuipers (Grootschoterweg 66). In 1924 werd de huidige pastorie gebouwd. In de oorlogsjaren heeft hij nog ruim een jaar bij de familie Hegge (Grootschoterweg 100) ingewoond, nadat de pastorie door de Duitsers gevorderd was.

Het eerste kerkje uit 1908 was al snel te klein en onder impuls van pastoor Verbakel werden plannen gemaakt voor een nieuwe kerk. Hiermee werd in 1929 begonnen onder architect Joseph Franssen uit Roermond. Op 17 januari 1930 werd ze in gebruik genomen. Door pastoor Verbakel werd ook de Derde orde van de H. Franciscus opgericht. Leden hiervan vormden een naaikrans, die de bibliotheek verzorgden en elk jaar een fancy fair hielden voor charitatieve doeleinden.

De pastoor was vooral gezien vanwege zijn goedheid en eenvoud. Verschillende onderlinge ruzies wist hij met kalmte en wijs beleid bij te leggen. Hij overleed in functie op 4 juli 1946 en werd te Budel-Schoot bijgezet in de voor hem bestemde grafkelder op 8 juli daaropvolgend.
Later werd een gedeelte van de Dwarsweg naar hem vernoemd: De Pastoor Verbakelstraat.

Bron:
H. Jaspers , Straatnamen III (Pastoor Verbakelstraat) in: Aa-kroniek 1983-3.
Meer informatie over bijzondere Cranendonckers : https://heemkundekringcranendonck.nl/bijzondere-cranendonckers/
Volg ons ook op Facebook, Instagram of Twitter!

Vacatures