Logo grenskoerier.nl
Wethouder Cuijpers van gemeente Nederweert lanceert de experimenteerregeling namens de drie gemeenten, foto: Nederweert24
Wethouder Cuijpers van gemeente Nederweert lanceert de experimenteerregeling namens de drie gemeenten, foto: Nederweert24 (Foto: Nederweert24)

Subsidie voor initiatieven sociaal domein

Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht. Dat is binnen het sociaal domein een grote gezamenlijke ambitie voor 2022 voor de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert en hun partners. Om deze ambitie waar te maken ondersteunen zij initiatiefnemers van vernieuwende activiteiten met subsidie vanuit de 'Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021'.


Medio 2019 hebben de drie gemeenten de procesaanpak 'Samen aan de Slag! Op weg naar een waardengedreven samenwerking' vastgesteld. In deze aanpak werken de drie gemeenten samen met meer dan 70 partners om door middel van een aantal gedeelde waarden de gezamenlijke stip op de horizon te bereiken.

Om de ambitie extra kracht bij te zetten, stellen de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert subsidie beschikbaar aan initiatiefnemers (inwoners, verenigingen, organisaties, et cetera) van vernieuwende activiteiten; bijvoorbeeld een initiatief op het gebied van talentonwikkeling, duurzaam samenwerken, enzovoort. Zij kunnen gebruikmaken van de 'Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021' als hun initiatief bijdraagt aan het waarmaken van de gezamenlijke ambitie.

Aanvragen kunnen op drie momenten worden ingediend; uiterlijk 31 januari 2020, 31 oktober 2020 en 30 april 2021. Een korte presentatie van het initiatief aan de adviescommissie maakt deel uit van de aanvraagprocedure. Een aanvraagformulier en meer informatie is te vinden op www.samenaandeslag.net.

De Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en 2021 werd gelanceerd tijdens de netwerkbijeenkomst Samen aan de Slag! op woensdag 4 december. De netwerkbijeenkomst wordt twee keer per jaar georganiseerd voor en door inwoners en partners in het brede sociale domein.