Logo grenskoerier.nl

De toekomstige Bibliotheek Maarheeze; keuze inwoners bekend!

Gemeente Cranendonck en Bibliotheek De Kempen laten inwoners beslissen over de toekomst van Bibliotheek Maarheeze. Hiervoor heeft de Bibliotheek een viertal bijeenkomsten met inwoners gehouden. Aan de hand van hun input zijn 3 mogelijke scenario's uitgewerkt.


Inwoners konden tot en met zondag 17 november hun voorkeur doorgeven, 77 mensen hebben dit gedaan. Scenario 1 is als eerste keuze uit de bus gekomen met 45 stemmen. Scenario 3 kreeg 25 stemmen en scenario 2 kreeg 7 stemmen.

De Scenario's
Scenario 1 en 2 zijn een combinatie van uitleenbibliotheek, activiteiten en ontmoeting. In het eerste scenario ligt hierbij de regie en uitvoering grotendeels bij de bibliotheek terwijl in het tweede scenario wordt uitgegaan van het initiatief van de bibliotheekleden en bibliotheekvrijwilligers die uiteraard worden gefaciliteerd, begeleid en ondersteund door de bibliotheekprofessionals. Het derde scenario is een uitleenbibliotheek. Het zwaartepunt ligt hierbij op boeken lenen en leesbevordering.

Het definitieve scenario en vervolg

Naar aanleiding van deze uitkomst, zal de Bibliotheek scenario 1 concreet uitwerken op de gebieden collectie, programmering, inrichting en de inzet van professionals en vrijwilligers. Deze uitwerking wordt gedaan in twee werkgroepen, één voor jeugd en één voor volwassenen, waar enkele inwoners aan deel zullen nemen.

In het scenario staat de combinatie van een uitleenbibliotheek, activiteiten en ontmoeting centraal, waarbij de regie en uitvoering hiervan bij de Bibliotheek ligt. De bibliotheek wordt 'The place to bieb' waar voor iedereen iets leuks te doen is. Het budget wordt gelijkelijk verdeeld over jeugd (met als speerpunt 0-12 jaar) en de doelgroep volwassenen (met als speerpunt 'veellezers').

Omdat scenario 3 ook een derde van de stemmen heeft gekregen, zal bij het uitwerken van dit scenario ook aandacht geschonken worden aan de wens tot een optimale toegang tot een fysieke collectie.

Verschillende mensen gaven aanvullende tips mee. Zo noemden enkelen dat scenario 1 en 2 hand in gaan en scenario 2 wenselijk is voor de toekomst, waarbij de inzet en input van vrijwilligers en inwoners een grote(re) rol speelt. Ook gaven meerdere mensen aan dat de collectie regelmatig moet wisselen en er een (kleine/wisselende) collectie van 4 tot 12 jaar in de vestiging moet blijven, ook wanneer de uitgebreidere collectie in scholen gehuisvest zou kunnen worden. Gesprekken hierover zijn gaande. Verder werd de uitbreiding van tijdschriften, activiteiten voor kinderen (gericht op leesbevordering) en een gezellige ruimte met mogelijkheid tot een praatje en ontmoeting genoemd.

De Bibliotheek verwacht in begin 2020 een start te maken met het vernieuwde concept.

Vacatures