Logo grenskoerier.nl
Foto:

Allerzielen Allicht

Allerzielen is voor veel nabestaanden het moment waarop ze speciale aandacht hebben voor hun dierbare overledenen. Dat uit zich onder meer in de extra aandacht en bezoeken aan graven, het plaatsen van bloemen en het bezoeken van herdenkingsbijeenkomsten. Samen met Yarden vereniging, geeft Van der Stappen Uitvaartverzorging op zaterdag 2 november een vervolg aan het initiatief dat de voorbije zes jaren ook georganiseerd werd: Allerzielen Allicht. Een speciaal herdenkingsmoment rondom Allerzielen op de Algemene Begraafplaats in Budel.De paden van de begraafplaats zullen deze avond verlicht worden met lichtpunten. Nabestaanden zijn in de gelegenheid om de graven van hun dierbaren in het licht te zetten. Dat kan door het plaatsen en ontsteken van kaarsen, fakkels of andere lichtpunten op de graven. Daarnaast is er ook ruimte om hen die niet begraven zijn op de Algemene Begraafplaats, te gedenken. Iedereen die deze avond in gedachten bij een dierbare wil zijn, is hiervoor uitgenodigd. En voor hen die geen graf in het licht kunnen zetten, bestaat de mogelijkheid om hun lichtpunt elders op de begraafplaats op de vrije velden te plaatsen. Denk hierbij aan nabestaanden die een overledene willen gedenken die gecremeerd is en waarvan de as is verstrooid, nabestaanden die een dierbare willen gedenken die elders een laatste rustplaats heeft gevonden, maar ook speciaal aan ouders van kinderen die tijdens een zwangerschap zijn overleden en waarvan geen graf bekend is, om welke reden dan ook. Iedereen is van harte welkom.

Allerzielen Allicht biedt ook ruimte voor initiatieven van andere organisaties en instanties. Er zal sfeervolle muziek klinken en "Christianne gelegenheidsbloemwerken" zorgt weer voor de aankleding. De familie Mennen van Zaal De Wielerbaan zorgt er ook dit jaar weer voor dat u de innerlijke mens kunt warmen en zorgt voor een warm drankje. Jeanne van Mierlo is verliestherapeute en heeft een ruime ervaring in de begeleiding van mensen in een rouwproces. Zij zorgt voor een presentatie waar ook speciale aandacht zal zijn voor kinderen. Ook wandelcoach Anny Vermeulen zal aanwezig zijn om over haar werk te vertellen. Els Goijens en Marina Verhoeven exposeren in de urnenmuur enkele bijzondere vormen van keramiek voor het bewaren van as na een crematie.

Zaterdag 2 november
Algemene Begraafplaats Cranendonck, Grootschoterweg, Budel
Tussen 19.00 uur en 21.00 uur
Toegang gratis
Informatie via 0495-430260

Vacatures

Poetszorg

Deurne