Logo grenskoerier.nl
Presentatie van het onderzoek, foto: VTV-treinreizigers
Presentatie van het onderzoek, foto: VTV-treinreizigers

Potentie onderzoek lijn Antwerpen – Hamont – Weert

Op 3 september 2019 werd bij Rabobank Weerterland het rapport "Potentie onderzoek lijn Antwerpen – Hamont – Weert" gepresenteerd door Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv). Al heel wat jaren wordt er al gesproken over het herstel van de dienstregeling voor het personenverkeer per spoor tussen Antwerpen en Weert, die in de jaren '50 van de vorige eeuw buiten dienst gesteld. Toch bleven een aantal mensen ijveren voor het herstel van die personenverbinding tussen Weert en Antwerpen, waaronder de Vereniging Treinreizigers Vervoer, gesteund door een aantal bestuurders van gemeenten aan beide kanten van de grens.
 


Enkele ontwikkelingen in België én in Nederland brachten vaart in het proces, zoals de heropening van het station Hamont en de nu in uitvoering zijnde elektrificatie van de spoorverbinding aan de Belgische zijde. En het enthousiasme was groot toen in het regeerakkoord van het huidige Nederlandse kabinet Rutte III, was te lezen dat de personenverbinding per spoor tussen Antwerpen – Hamont – Weert, hersteld zou worden.

Tot de verbazing van velen zouden de herstelkosten van de lijn en voorzieningen op station Weert oplopen tot meer dan 100 miljoen euro. Ook de bevoegde Nederlandse staatssecretaris Van Veldhoven richtte zich tot de Tweede Kamer met de vraag: "Waarom moet dit zoveel kosten?" Als (voormalige) spoormensen ziet vTv echter reële mogelijkheden de trein voor verantwoorde kosten in Weert te laten halteren.

Eind 2018 is vTv dan ook een onderzoek gestart om een beter beeld te krijgen van de potentie van de spoorlijn en de behoefte van reizigers uit de regio en verder. Dit heeft geresulteerd in het rapport "Potentie onderzoek lijn Antwerpen – Hamont – Weert" in Quick-scan vorm.

  • Het meest prominent speelt de grote en groeiende reizigersstroom naar het gebied Brainport Eindhoven. Veel mensen weten van de dagelijkse files op de rijksweg A2 tussen Weert en Eindhoven en verder.
  • Tussen Nederland en België kennen we maar twéé grensovergangen die onze landen per spoor met elkaar verbinden. Eén bij Roosendaal / Breda naar Antwerpenen één tussen Maastricht en Luik. Daartussen bevindt zich 180 kilometer aan gemeenschappelijke grens zónder serieus grensoverschrijdend openbaar vervoer! In dit grensgebied loopt nu net, de snel groeiende economische ontwikkel- en kennis as, de befaamde ELAT-driehoek tussen Eindhoven, Leuven en Aken. Dat levert veel mobiliteit op. Gezien ook de aantrekkingskracht van de nabije Belgische regio's in beroepsonderwijs en academisch onderwijs, mogen we hier rekenen op een wederkerige stroom aan reizigers.
  • Met het grote aantal reizigers voor ogen dat vanuit Belgisch Limburg en - Brabant, zich via de overbelaste corridor Weert-Eindhoven, Nederland in wurmt, laat zich een zekere potentie berekenen.
  • Het lijkt de Vereniging Treinreizigers Vervoer een reëel haalbare taakstelling om uit de doelgroep van 2200 tot 2500 reizigers per dag, daadwerkelijk 800 tot 1000 reizigers vanuit België, via Hamont en Weert naar ondermeer Eindhoven en verder van deze doorgaande personentrein verbinding gebruik te laten maken.

Dit alles overziende, heeft de Vereniging Treinreizigers Vervoer, inspelend op de actualiteit van de lopende onderzoeken recentelijk aan het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de volgende aanbevelingen meegeven:

  • Zet verder in op een actief mobiliteitsbeleid en verbind het herstel van de dienstregeling Antwerpen – Hamont – Weert, met het stimuleringsbeleid voor OV. 
  • Zet in op het nationaal ontwikkel en spreidingsbeleid van het dagtoerisme zoals aangeven in het NBTC rapport "geef het spoor vleugels".
  • Betrek de conclusies van dit rapport bij de afwegingen die te maken zijn aan de hand van de MKBA en de aanstaande second opinion.

Meer informatie? Kijk op www.vtv-treinreizigers.eu