Logo grenskoerier.nl
Foto: Ruben Smit, natuurmonumenten
Foto: Ruben Smit, natuurmonumenten (Foto: Ruben Smit, natuurmonumenten)

Looserplas: water met risico's

Natuurmonumenten adviseert bezoekers van natuurgebied de Looserplas om geen contact te maken met het open water. Er zijn vermoedens van botulisme en blauwalg en dat kan gevaarlijke gezondheidsrisico's voor mens en (huis)dier opleveren. Het advies blijft deze gehele zomer van kracht.


De hoge temperaturen, de geringe regen en wind hebben de schadelijke bacteriegroei die de basis is voor botulisme en blauwalg zeer versterkt. Dit zijn natuurlijke processen waar gebiedsbeheerder Natuurmonumenten geen invloed op heeft.

Blauwalg veroorzaakt een soort groene algensoep in het water en veroorzaakt misselijkheid en darmklachten bij mens en dier. Botulisme is een vorm van vergiftiging en kan leiden tot ernstige verzwakking, verlamming en sterfte van watervogels.

Treft u hier een dood of ernstig verzwakt dier aan, raak het dan NIET aan en maak er dan s.v.p. melding van via een bericht op kempenbroek@natuurmonumenten.nl .

Vacatures