Koning Liplijn neemt de vendelhulde in ontvangst.
Koning Liplijn neemt de vendelhulde in ontvangst.

Toon Liplijn nieuwe koning gilde Maarheeze

Op zaterdag 6 juli 2019 was het weer zover. Na drie jaar koningschap van Jan Scheepers vereiste de traditie dat de leden van het Gilde St. Joris – St. Barbara gingen schieten om een nieuwe koning. De veertiende na de fusie in 1959.


Traditiegetrouw werd de oude koning thuis afgehaald. Na een prettige tussenstop vertrok het gilde richting kerk waar pastoor Sip om 11.00 uur de H. Mis opdroeg. Tijdens deze Mis werd het nieuwe standaardvaandel gezegend.

Hierna trok men in optocht naar het gildehuis De Schutse. Hier werd de driejaarlijkse “staatsie” foto gemaakt waarna de uitstekende Brabantse koffietafel zich goed liet smaken. Om 15.00 uur werd begonnen met het Koningschieten. Pastoor Sip, burgemeester en “Maarheezenaar” Roland Kersten en koning Jan Scheepers schoten de schutsboom “los”. Zes kandidaten hadden zich aangemeld om te strijden om het koningschap. 136 schoten waren deze keer nodig om het laatste stukje hout naar beneden te laten vallen.

Het genadeschot werd gegeven door Toon Liplijn. Toon is al ruim 33 jaar lid van het gilde en een echte gildeman. Hij was in het verleden mede initiatiefnemer om een standaardruiter mogelijk te maken, hij zat en zit in het bestuur, bedacht kleur en vorm van de huidige uniformen en zit al jaren de kermiscommissie voor.

Na de emoties te hebben overwonnen en de felicitaties in ontvangst te hebben genomen, volgde de traditionele installatieprocedure. Door de nieuwe koning werd aan de aanwezigen een ruim aantal consumpties aangeboden. Door de gildebroeders en de vele aanwezigen werd nog menig uurtje door gefeest. Toon van harte gefeliciteerd en geniet van je koningschap de komende drie jaar.

Zie voor foto’s en nieuws: www.gildemaarheeze.nl.

Meer berichten