Logo grenskoerier.nl

Visie Baronie

Op 28 mei is het plan Conceptontwikkeling "De Baronie van Cranendonck" vastgesteld. Dit plan ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is het document te raadplegen via www.cranendonck.nl/visiebaronie