Dorpsraad Zurrik maakt balans op van eerste helft van 2019

Buurtbeheer


Dorpsraad Zurrik maakt balans op

Aangezien woensdag 27 juni de laatste vergadering is voor onze zomerpauze (in de juli is er geen maandelijks overleg) willen we in deze bijeenkomst de balans op maken over de eerste 6 maanden van dit jaar. We hopen dat heel veel inwoners aanwezig zijn om “samen” te kijken naar wat goed gaat of wat beter zou moeten…

En praat mee over waar de projectgroep tegen toename verkeersoverlast in Zurrik zich als eerste mee bezig moet gaan houden.

Als je over deze en andere agendapunten meer wilt weten en/of mee wilt praten dan ben je van harte welkom bij de vergadering van stichting Dorpsraad Zurrik tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de van Schaiklaan 1 te Soerendonk.

Kijk voor nadere informatie ook op www.dorpsraadzurrik.nl

De volledige agenda voor dit overleg is:

- Opening van het overleg en vaststelling van agenda

- Terugblik op onderwerpen die in eerste half jaar aan bod zijn geweest
- Welke zaken liggen er nog voor de rest van het jaar of daarna…?        
- Nadere informatie project asbestsanering voor particulieren in najaar 2019
- Oprichting en formulering doelstelling van projectgroep tegen toename van verkeersoverlast in Zurrik
- Deelnemers gezocht voor “inspiratiebijeenkomst burgerparticipatie” in de gemeente Cranendonck
- Doornemen van het activiteitenoverzicht van Dorpsraad Zurrik        
- Rondvraag en afsluiting

Meer berichten
 

FOTOSERIES