Visie Baronie van Cranendonck

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei kwam de nieuwe visie voor de Baronie van Cranendonck aan bod. Deze werd over het algemeen in de raad goed ontvangen, maar wel met de nodige kanttekeningen.


De meeste fracties waren tevreden met het organisch proces van de visie en de aansluiting bij de natuur, recreatie en de cultuurhistorische waarde. Over het algemeen werd de visie gezien als een goede basis. Men gaf echter ook aan dat het tempo erin moet blijven en dat er spijkers met koppen moeten worden geslagen.

Cranendonck Actief gaf aan de ondernemersinitiatieven goed bij elkaar te vinden passen en verwacht dat deze elkaar zullen versterken. Het uitgangspunt om te produceren, consumeren en informeren sprak de partij erg aan. Ook was ze te spreken over de cultuurhistorische beleving en de afstemming met de omgeving.

Pro6 waarschuwde om wel een vinger aan de pols te houden wat betreft het toenemende sluipverkeer en de snelheid waarmee wordt gereden op de Brink.

Elan beschreef de visie als 'iets te veel oude wijn in een nieuw vat'. Volgens de partij bevat de visie een opsomming van zaken die in het verleden ook al veelvuldig besproken zijn. De partij vond de visie te weinig vernieuwend en niet concreet genoeg. Bovendien noemde de partij het gehele proces 'te stroperig', ook voor de initiatiefnemers. Over het idee om het kasteeltje te exploiteren was ze niet te spreken. Daarnaast kaartte de fractie meerdere malen de hoge kosten aan die tot nu toe zijn gemaakt. Elan is van mening dat er genoeg geld uitgegeven is, zeker met betrekking tot onderzoek, externe begeleiding en interne personeelskosten.

Het CDA was echter van mening dat het toch echt 'heel andere wijn' betrof. 'Het plan van Hof van Cranendonck was niet organisch en heel megalomaan', gaf ze aan. Terwijl er bij deze visie enthousiaste initiatiefnemers betrokken zijn, waar we ontzettend blij mee moeten zijn', aldus mevrouw van Happen. 'Zij willen aan de slag en worden gedragen door de omgeving en bewoners. Zo ver zijn we nog nooit geweest de afgelopen de jaren.'

Het voorstel om deze visie voor de Baronie van Cranendonck vast te stellen en het gebied uit te breiden met Cranendonck 1 en de voormalig zwembadlocatie, werd met 15 stemmen vóór en 4 tegen (Elan) aangenomen. Tot november wordt de tijd genomen om een goede ruimtelijke en financiële uitwerking te maken, die ook weer zal worden aangeboden in de gemeenteraad.

Meer berichten