Dorpsraad Zurrik

Dorpsraad Zurrik


Officiële start van nieuwe projectstructuur voor Dorpsraad Zurrik, initiatief asbestsanering voor particulieren, ontwikkelingen t.a.v. toename vrachtverkeer door Zurrik en andere zaken.

Op woensdag 24 april hebben we de officiële start van de nieuwe projectstructuur voor Dorpsraad Zurrik. N.a.v. de dorpsenquête die in het voorjaar van 2018 is verspreid hebben ongeveer 100 inwoners van Zurrik zich vanuit betrokkenheid bereid verklaard om mee te praten en denken over allerlei onderwerpen. Via een speciaal door Stijn Groenen gemaakt computerprogramma kunnen diverse projectgroepen vanaf nu op interactieve wijze met elkaar samenwerken om bepaalde onderwerpen "aan te pakken". Op die manier hopen we als Dorpsraad Zurrik dat nòg meer inwoners van ons dorp betrokken zijn bij zaken die van belang zijn voor Zurrik.

Daarnaast bespreken we het initiatief om in het najaar van 2019 een gezamenlijke activiteit te gaan plannen voor asbestsanering voor particulieren tot max. 35 m². Als je hier meer over wilt weten en/of mee wilt praten dan ben je van harte welkom bij de vergadering van stichting Dorpsraad Zurrik op woensdag 24 april tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de van Schaiklaan 1 te Soerendonk. Alle inwoners van Zurrik zijn van harte uitgenodigd. Want: Zurrik: "dá make we same!" Kijk voor nadere informatie ook op de website van stichting Dorpsraad Zurrik: www.dorpsraadzurrik.nl

De volledige agenda voor dit overleg is:

1. Opening van het overleg en vaststelling van agenda
2. Officiële start van nieuwe projectstructuur Dorpsraad Zurrik
3. Start project asbestsanering voor particulieren in najaar 2019
4. Ontwikkelingen die wellicht gaan zorgen voor nog meer vrachtverkeer door Zurrik
5. Informatie over schoonmaakactie brinken van 13 april jl.
6. Laatste stand van zaken kennismakingswandeling Burgemeester van Kessel op vrijdagmiddag 3 mei a.s.
7. Terugkoppeling informatieavond herinrichting Damenweg van 2 april jl.
8. Terugkoppeling over bespreking bouw-initiatieven aan de Dorpsstraat met gemeente d.d. 17 april jl.
9. Terugkoppeling van gezamenlijk overleg met 5 actieve dorpsplatforms van 4 april jl.                        
10. Doornemen van het activiteitenoverzicht van Dorpsraad Zurrik        
11. Rondvraag en afsluiting

Meer berichten