Foto:

Goed waterbeheer en betaalbare tarieven, daar gaat Leonie Bruggink voor!

AWP niet politiek wel deskundig. Dat is de slogan waar de Algemene Waterschapspartij (lijst 7) met lijsttrekker Leonie Bruggink-van der Steen de waterschapsverkiezingen ingaat. Al vele jaren vertegenwoordigt zij de inwoners in het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel. Ook nu weer wil zij haar opgebouwde kennis inzetten om ervoor te zorgen dat het waterbeheer goed wordt uitgevoerd. Waarbij schoon en voldoende water, op het juiste moment op de juiste plaats, voorop staan.


Voor veel mensen is het belangrijk om op een recreatieve manier bezig te zijn met water, zoals vissen en kanoën. Daar komt waterveiligheid bij kijken. Ons afvalwater wordt via de riolering afgevoerd naar de rioolwaterzuivering bijv. in Soerendonk.

Voor al deze zaken betalen de inwoners belasting aan het waterschap. Leonie wil met name erop letten dat de middelen verantwoord worden ingezet waarbij de tarieven betaalbaar blijven, nu en in de toekomst. Ga stemmen op 20 maart 2019. www.algemenewaterschapspartij.nl

Meer berichten