Foto:

Ook in Cranendonck wordt gestaakt

Meeste Cranendonckse scholen gaan vrijdag dicht


CRANENDONCK – De meeste scholen in Cranendonck zullen vrijdag 15 maart gesloten zijn, maar niet allemaal. Hoewel de leerkrachten in onze gemeenten achter de reden tot de staking staan, zijn ze niet allemaal bereid om de schooldeuren te sluiten. 'Ons beroep krijgt door de stakingen een wat negatief imago.'

Deze hele week wordt door de vakbonden AOb en FNV actie gevoerd voor meer investeringen in het onderwijs. Dit geldt zowel voor basisscholen als voor het voortgezet onderwijs, hbo's en universiteiten. De week wordt afgesloten met een landelijke staking op vrijdag 15 maart. In Cranendonck geven alle scholen aan achter de reden van de staking te staan, maar toch doen ze niet allemaal mee. Zo legde het BRAVO! College het initiatief bij de leerkrachten zelf. Zij vroegen het personeel om aan te geven of zij wilden staken of niet. Geen enkele leerkracht meldde zich echter voor de stakingen, zo vertelt Ruben Barten. 'Bij ons wordt niet gestaakt. Bij de Weerter scholen is dat ook minimaal.'

Meer waardering

Ook OBS Cranendonck verzorgt op 15 maart 'gewoon' het onderwijs aan haar leerlingen, zegt locatiedirecteur Karin Keijzer. 'Als team steunen wij de staking, wij staan achter de gebieden die nu onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast zijn wij wel van mening dat ons beroep door de vele stakingen een wat negatief imago krijgt. Wij verzorgen het onderwijs vanuit onze passie, leerkracht word je niet voor het topsalaris. Echter meer waardering voor de uitvoering van onze taak zouden wij als prettig ervaren.' De leerkrachten van OBS Cranendonck gaven bij de ouders aan dat ze niet zullen staken, maar dat ze het wel waarderen wanneer ouders de petitie willen tekenen en hen op die manier steunen.

Ook Petra Drijkoningen, locatiedirecteur van OBS 't Lange, geeft aan het eens te zijn met de stakingsreden, maar vindt de timing niet optimaal. 'De onderhandelingen van de nieuwe CAO PO zijn nog in volle gang. Wij willen eerst afwachten wat daar de uitkomst van is.'

Lage salarissen

De Schatkist, de Boogurt, de Wereldwijze, Sint Andreas, St. Joan, de Stapsteen en de Triolier sluiten wel de deuren. Basisschool De Schatkist legde in een brief aan de ouders uit waarom zij gaan staken: 'Onder andere de hoge werkdruk en lage salarissen voor leerkrachten in het basisonderwijs hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er te weinig nieuwe leerkrachten beschikbaar zijn. Dit heeft als gevolg dat we kampen met een groeiend lerarentekort. Het is van groot belang dat hiervoor oplossingen worden gevonden. Vorig jaar heeft het kabinet extra geld ter beschikking gesteld voor salarissen en werkdrukvermindering. Een goed begin, maar nog onvoldoende om de problemen volledig te verhelpen.' Ouders moeten vrijdag zelf zorgen voor opvang van hun kinderen.

Meer berichten