Foto: Picasa

Zestig jaar MAC de Kempenrijders

Jubilarissen gehuldigd voor hun 60- en 50-jarig lidmaatschap


Het is al ruim zestig jaar geleden dat Motorclub Budel werd opgericht. De oprichtingsvergadering werd op 19 april 1958 gehouden in Café-zaal De Wielerbaan in Budel. Het werd geopend door Jefke Duisters. Er werd daarvoor aan het buffet bij de uitbater van de Wielerbaan al veel over een motorclub gepraat. Naar aanleiding van de ideeën die daar ontstonden, werd er een advertentie geplaatst en werden alle motorrijders uit Budel aangeschreven. De motorclub kon starten met maar liefst 35 leden.

Van die eerste oprichters zijn nog twee leden over: Jan de Laat en Joep Neijssen. In 2018 is er Harrie Vlassak als 50-jarig lid bijgekomen. Zij werden onlangs dan ook door de leden in de bloemetjes gezet als jubilarissen. Jan de laat is zelfs 25 jaar secretaris geweest, twee jaar voorzitter en zeven jaar bestuurslid. Een hele prestatie en zeker de moeite waard om even bij stil te staan!

Het eerste bestuur bestond uit de volgende mensen: Henk Toemen, secretaris: Jan de Laat, penningmeester: Huub van Cranenbroek, vice voorzitter: Frits Lammers, bestuurslid; Grart van Engelen.

MAC de Kempenrijders

Op de tweede vergadering, op 10 mei 1958, werd besloten tot een motor- en autoclub met de naam MAC de Kempenrijders. Als eerste activiteit werd een oriëntatierit georganiseerd, uitgezet door Frits Lammers.

De eerste motorcross was op 17 juni 1959 onder auspiciën van de RK NMB (Nederlandse Motorsport Bond). Het circuit werd geheel met de schop aangelegd. Ook in Someren werden door de MAC motorcrossen georganiseerd.

MAC de Kempenrijders organiseerde onder meer 69 motorcrosses, 34 autocrosses, 24 oriëntatieritten, één keer Budel on Wheels, een 4x4 trial en 56 feestavonden.

Onder voorzitterschap van Wim Groenen organiseerde de IMBA ook kampioenschappen, die toen 5.000 bezoekers trokken. Andere hoogtepunten waren de wedstrijden tussen Nederland en België, onder voorzitterschap van Piet Verbruggen en Jan van Cranenbroek. Daar werd zelfs twintig minuten tv bij Studio Sport mee behaald. Ook de selectiewedstrijden in 1988 voor Parijs Dakar werden op tv uitgezonden. Twee motorcross clubleden (Marcel Groenen en Jos Corstjens) deden mee met de selectie van Drumstore.

Verder werden er regelmatig evenementen georganiseerd, zoals St. Nicolaas, carnaval in Budel, Soerendonk en Overpelt. Met kerstmis waren er dansavonden met orkest Peter Opstijn in de Wielerbaan en enkele jaren werden er wekelijks kienavonden gehouden. In 2013 werd voor de eerste maal Budel one Wheels georganiseerd.

Bloeiende vereniging

De huidige leden kijken terug op een bloeiende vereniging waar nu nog steeds jeugd bijkomt. Ze mogen terugkijken op zestig jaar plezier en soms tegenspoed en ze hopen nog vele jaren door te mogen gaan. Momenteel is er iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00 uur vrij trainen in de bossen aan het verlengde van de Schoordijk in Budel.

Meer berichten