Foto:

Wereld Paraplu Dag

Geloof het of niet. 10 februari was het Wereld Paraplu Dag. De dag was een eerbetoon aan Samuel Fox. Deze Brit ontwierp in 1852 de paraplu zoals wij hem nu kennen. De Algemene Waterschapspartij voelt zich sterk verbonden aan deze dag.


De Algemene Waterschapspartij, de AWP, heeft voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 als campagnebeeld een oranje paraplu met een kikker gekozen. Daar heeft de AWP heel goede redenen voor.

De oranje paraplu van AWP verwijst naar waterveiligheid en de klimaatverandering. De kleur staat voor code oranje, en daarmee voor de alertheid van de AWP.

De kikker verbeeldt waterkwaliteit en waternatuur. Vanwege de dunne huid zijn kikkers heel gevoelig voor vervuiling. De kikker luistert naar de naam 'kWaak ('ik waak'). Dit campagnebeeld vat mooi samen waar lijst 7 'AWP niet politiek wel deskundig' op 20 maart bij de verkiezing van het nieuwe algemeen bestuur voor waterschap De Dommel voor staat.

Op de Facebookpagina van Algemene Waterschapspartij Nederland worden ter ere van Wereld Paraplu Dag oranje AWP plu's verloot.

Waterschapspartijen, zoals de AWP, doen alleen aan de waterschapsverkiezingen mee. Dat is de reden dat deze anders dan de politieke partijen veel aandacht aan deze verkiezingen besteden. Dát is in uw belang. Want u wil toch weten waar u op stemt?

Alle inwoners in het gebied van het waterschap De Dommel die op 4 februari 2019 18 jaar of ouder zijn mogen voor deze verkiezingen naar de stembus gaan. Ongeacht de nationaliteit mag iedereen stemmen op lijst 7 'AWP niet politiek wel deskundig'. De enige eis is dat de inwoner rechtmatig in Nederland verblijft.

Kijk op www.stemAWP.nu als u nog meer wil weten. Zie ook www.algemenewaterschapspartij.nl

Meer berichten