Foto: Jos Meusen

Supermarkt aan Nieuwstraat ongewenst

De gehele gemeenteraad is tegen een supermarkt aan de Nieuwstraat 95 in Budel. Het college ziet dan ook voldoende aanleiding om in hoger beroep te gaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter. Wethouder Frits van der Wiel: 'Er zijn nieuwe argumenten, aanknopingspunten en er is jurisprudentie, waardoor wij gegronde redenen hebben om naar de Raad van State te stappen.'


In 2015 stelde de gemeenteraad een bestemmingsplan vast voor de kernen van Budel. Daarin werd aangegeven waar detailhandel gevestigd mocht worden en specifiek waar supermarkten konden komen. Op basis daarvan wees de gemeente eind 2017 een vergunning voor een supermarkt aan de Nieuwstraat 95 af. Eigenaar Van Grunsven Ontwikkeling stapte echter naar de rechter, omdat een supermarkt ook onder detailhandel valt. De rechter bepaalde op 15 januari dat de vergunning onterecht was afgewezen. Hierop gaat de gemeente in hoger beroep. Wethouder Frits van der Wiel: 'Wij willen de uitspraak van de rechter ter discussie stellen. Er zijn gegronde redenen om naar de Raad van State te gaan.'

Volgens de gemeente is een supermarkt op deze locatie onwenselijk, en ook buurtbewoners hebben aangegeven dat ze hier niet op zitten te wachten, omdat een supermarkt zal zorgen voor veel verkeersbewegingen en parkeeroverlast. Van der Wiel: 'Voorheen zat GroenRijk in het pand, daarna Verderest. Een supermarkt is een heel andere praktijk, waar omwonenden overlast van krijgen die we moeilijk kunnen voorkomen.' Om extra duidelijk te maken dat een supermarkt hier ongewenst is, stelde de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 29 januari nieuwe bestemmingsplanregels vast. Deze wijziging zorgt ervoor dat er in de toekomt geen supermarkt gevestigd mag worden, maar heeft geen invloed op de huidige aanvraag.

Wethouder Frans Kuppens geeft aan waarom het voor de gemeente extra van belang is dat er op de betreffende locatie geen supermarkt gevestigd wordt: 'We hebben een centrumplan uitgewerkt waar we de supermarkten aan de rand van het centrum willen houden, zodat er ook meer aanloop wordt gegenereerd naar het centrum toe. We zijn een groot project aangegaan met de Jumbo, we investeren in parkeergelegenheden en een park, we werken toe naar een compact centrum, dat we levend willen houden.'

Ondanks de huidige rechtsgang, is de gemeente bereid om mee te denken aan andere oplossingen, benadrukken de wethouders. Kuppens: 'We hebben vooraf proactief meegedacht met het perceel van Verderest door er naast de bestemming detailhandel ook wonen op te leggen. Er zou een mooie invulling aan gegeven kunnen worden op het gebied van woningbouw. Dus als de supermarkt er niet komt en het hoger beroep is geweest, gaan we graag met de ondernemer aan tafel om erover te praten.' Tot 26 februari is er de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de eerdere gerechtelijke uitspraak.

Meer berichten