Notaris Op de Laak
Notaris Op de Laak (Foto: )

Kinderen en ongehuwd zijn

Professor Freek Schols van de universiteit Nijmegen komt tot de schrikbarende conclusie dat ongeveer 70% van de samenwoners in de leeftijd tot 50 jaar niets hebben geregeld voor het geval dat er kinderen zijn geboren uit de relatie en voor het geval dat men een eigen huis heeft welk eigendom is van beiden of één van beiden.


Hij concludeert dat veel samenwoners niet weten wat de juridische gevolgen zijn van:

• het ontbreken van een notarieel samenlevingscontract,

• het niet hebben van een testament,

• het niet erkennen door de man van het kind,

• het niet aanvragen van het ouderlijk gezag door de man over het kind.

Men denkt dat het wel allemaal zal loslopen.

U wilt als ouder toch het beste voor uw kinderen, en wilt niet dat uw kinderen eventueel in armoede terecht komen of onder toezicht worden geplaatst van de kinderbescherming dan wel pleeggezin?

Enkele juridische en fiscale gevolgen kunnen zijn:

• het moeten betalen van erfbelasting (belasting bij overlijden),

• het niet verkrijgen van een partnerpensioen/wezenpensioen,

• de kinderen zijn de enige erfgenamen van de overleden partner (mits erkend door de vader) en de langstlevende partner komt na verloop van tijd op straat te staan,

• de kantonrechter gaat de belangen van de minderjarige kinderen behartigen,

• de (niet erkende) vader heeft geen ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen wanneer de moeder sterft en moet een kostbare juridische procedure opstarten om het ouderlijk gezag te verkrijgen.

Veel van deze problemen kunt u voorkomen door het aangaan van een samenlevingscontract en het maken van testamenten.

De kosten van drie van deze akten zijn gelijk te stellen aan bijvoorbeeld de kosten van een goede kinderwagen.

De kinderwagen verkoopt u wanneer de kinderen groot zijn, maar van testamenten en samenlevingscontract heeft u levenslang profijt.

Het is aan u om te overwegen of u investeert in notariële akten of alleen in een dure kinderwagen ?

Meer berichten
 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief