Logo grenskoerier.nl
De omslag van de nieuwe Aa-kroniek
De omslag van de nieuwe Aa-kroniek (Foto: )

Nieuw nummer Aa-kroniek verschenen

Oude kerk Maarheeze uit 1479?


Opnieuw produceerde Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck' een tachtig pagina's dik nummer van de Aa-kroniek. Het tijdschrift van de kring, dat voor iedereen verkrijgbaar is via de boekhandel. Hierin deze keer weer interessante bijdragen over de diverse plaatsen van ons heemgebied in wisselende tijden van middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog en de recentere periode.

Kerken en Schoot
In de eerste bijdrage geeft Jac. Biemans een nieuwe kijk op historische bronnen rond
de bouw van de oude kerk te Maarheeze in de vijftiende eeuw. Hierin maakt hij aannemelijk dat de oude Gertrudiskerk in of rond 1479 tot stand kwam. Over de kerkelijke geschiedenis schrijft ook Giel Stollman. In zijn derde bijdrage over het geestelijk leven in Budel-Dorplein komen de gebouwen en de vrouwelijke religieuzen aan bod. Harrie Jaspers licht ons in het vervolg van zijn wandeling door Budel-Schoot in over het huis van de familie Chatrou, later fietsenwinkel Jo van Seggelen aan de
Grootschoterweg 129.

Tweede Wereldoorlog en school
De 92-jarige Adriaan Umans van de Toom in Budel vertelde aan zijn dorpsgenoot René Vos over zijn afkomst, het smokkelen en de Tweede Wereldoorlog. Deze maand exact 74 jaar geleden vloog een Engels fotoverkenningsvliegtuig over Cranendonck. Budelnaar Wim Ogier slaagde er niet alleen in alles over deze missie te reconstrueren, maar ook de piloot van die vlucht op te sporen. In Soerendonk bestaat basisschool Sint Joan een halve eeuw. Annie Staals-Jacobi dook daarom in de onderwijsgeschiedenis van het dorp.

Onbekende foto's
Ook dit nummer is weer ruim voorzien van vele tientallen niet eerder gepubliceerde afbeeldingen. Een exemplaar van de Aa-kroniek kunt u, zolang de voorraad strekt, verkrijgen voor € 3,50 bij de boekhandels in Budel en Maarheeze en de VVV aan de Markt in Budel.


Nieuw gezicht voor Capucijnerplein Budel

Vervolg van de voorpagina

Frans Kuppens: 'Commerciele ruimte wil niet altijd zeggen dat het om winkelruimte gaat. Dat kunnen ook een fysiotherapeut of ouderenzorg zijn. In de plint zijn heel veel mogelijkheden, behalve woningen.'

Tijdens de raadsvergadering op 23 oktober zal de raad verder beslissen over de plannen. Hierin zijn onder meer opgenomen 35 appartementen van 80 t/m 120 m2, een plint van 622 m2 met gemengde functies, een parkeergarage met 42 parkeerplaatsen en bergingen en ongeveer 29 parkeerplaatsen op de plaats waar vroeger het politiebureau stond. Het gehele copmplex wordt gasloos en voorzien van zonnepanelen.

Vacatures