Nieuwe berekeningen brachten hogere tekorten aan het licht.
Nieuwe berekeningen brachten hogere tekorten aan het licht. (Foto: )

Bezuinigen om zorgfinanciën recht te trekken

Hield de gemeente in het verleden geld over binnen het sociaal domein, inmiddels blijkt de som flink opgelopen te zijn. De preventieve manier van werken is financieel nadeliger dan gedacht. Daarom moet er flink ingegrepen worden, bleek dinsdag 25 september tijdens een speciale bijeenkomst na de raadsvergadering. Manieren om te bezuinigen zijn het reorganiseren van de zorg, belastingen verhogen en projecten uitstellen.


De verwachtte tekorten zijn voorlopig, legde José van Aaken uit. 'Het is lastig om de cijfers inzichtelijk te krijgen, vooral de cijfers van huisartsen en zorgleveranciers. We hebben in augustus de cijfers ontvangen die we moesten krijgen en die hebben we doorberekend naar het einde van dit jaar. De getallen zijn dus nog niet definitief, maar ze zijn wel fors hoger dan we berekend hadden.'

Met name binnen de jeugdzorg ontstaat een fors tekort, van zo'n 2,8 miljoen euro. Maar ook de WMO en Werk & Inkomen laten een tekort zien van twee en vier ton. José van Aaken: 'Het aantal kinderen dat in de hulp terechtkomt neemt toe, maar ook het aantal behandeltrajecten per kind neemt toe. Dit is een ontwikkeling die je ook in andere gemeentes ziet.' Cranendonck heeft 3.800 kinderen onder de 18 jaar, waarvan 10% in de hulpverlening zit. 'Qua aantal kinderen in de hulpverlening lopen we niet uit de pas als je het vergelijkt met Heeze-Leende en Valkenswaard. Als je kijkt naar het aantal beschikkingen wel', aldus de gemeentesecretaris. Binnen de WMO doet met name de huishoudelijke hulp een groot beroep op de hulpmiddelen.

Een oplossing is een andere manier van werken, legt beleidsmedewerker Jeroen Janssen uit. 'We werken nu met één zorgteam en dat zou naar twee moeten gaan. In het ene team (het voorliggend veld) zitten de sociaal makelaars en praktijkondersteuners, die de gezinnen begeleiden. Het andere team (het servicebureau) bestaat uit mensen die monitoren. Zij bepalen of er zorg komt en hebben de kennis om te bepalen welke zorgverleners en kostprijzen er zijn. Nu wordt er niet gecheckt waar de beste prijsafspraken zijn.'

Het anders opzetten van de werkzaamheden binnen het sociaal domein is een proces dat niet van de ene op de andere dag ingezet kan worden. Er zijn dan ook andere oplossingen nodig. Daarbij moeten we denken aan het beperkt verhogen van de belasting en projecten uitstellen, legt José van Aaken uit. 'Bijvoorbeeld een gemeenschapshuis naar achteren schuiven in de tijd of een fietspad later aanleggen. We ontkomen er ook niet aan om middelen uit de reserve te halen.' Nadat deze maatregelen zijn ingevoerd, moet de gemeente binnen vier jaar weer financieel in balans zijn.

Meer berichten
 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES